wordki.pl - nauka słówek
KULTURA cz.1 (9) (rep.)
autor: Demolka
createtworzyć
dialoguedialog
recommendpolecać
reviewrecenzja
entertainzabawiać
entertainingrozrywkowy
entertainmentrozrywka
eventwydarzenie
masterpiecearcydzieło
plotakcja, fabuła
portraitportret
studiopracownia
a work of artdzieło sztuki
abstract artsztuka abstrakcyjna
chalkkreda
landscapepejzaż
sculptorrzeźbiarz
sculpturerzeźba
self-portraitautoportret
still lifemartwa natura
tourtourne'e
awardnagroda
composerkompozytor
conductdyrygować
conductordyrygent
releasewydać (np.płytę)
fairy tailbaśń
non-fictionliteratura faktu
poemwiersz
poetrypoezja
be famous forbyć znanym z czegoś
reliable source of informationniezawodne źródło informacji
is setjest obsadzony
it's worth seeingwarto zobaczyć
the film was directed byreżyseren filmu jest