wordki.pl - nauka słówek
ŚWIAT PRZYRODY cz.2 (13) (rep.)
autor: Demolka
raise moneyzbierać pieniądze
ponykucyk
barkszczekać
cageklatka
air pollutionzanieczyszczenie powietrza
carbon dioxidedwutlenek węgla
exhaust fumesspaliny
emitemitować
climate changezmiana klimatyczna
eco-friendlyprzyjazny dla środowiska
factoryfabryka
generatewytwarzać
global warmingglobalne ocieplenie
greenhouse effectefekt cieplarniany
harmful subsancesszkodliwe substancje
householdgospodarstwo domowe
illegal huntingkłusownictwo
litterśmieci, śmiecić
national parkpark narodowy
environmentśrodowisko
poisonous gasestrujące gazy
recycling bankpojemnik na odpady
renewable energyenergia odnawialna
wasteodpadki
coastwybrzeże, brzeg
landscapekrajobraz
valleydolina
below sea levelponiżej poziomu morza
cliffklif, urwisko
coral reefrafa koralowa
summitszczyt
surfacepowierzchnia
branchgałąź
hurricanehuragan
degrees centigradestopnie celcjusza