wordki.pl - nauka słówek
Klaudyna 5
to be inquisitivebyć dociekliwym, ciekawym
nosywścibski
a substitutesubstytut, zamiennik
a groundfloorparter
steadystały, równomierny
Chief Executive Officer CEODyrektor naczelny, prezes
Chief Financial OfficerDyrektor, Prezes ds Finansowych
to have stage frightmieć tremę
to focus on sth, to cocentrate on sth, to emphasise on sthskupić się na czymś
means of transportśrodek transportu
golden meanszłoty środek
oatowies
oatmealciasteczka owsiane
to be obesitybyć otyłym
3/4, 1/3, 1/2thre fourths, one third, one second
declinespadek, odrzucić, maleć
reach a peakosiagnąć szczyt, najwyższy punkt
rocketgwałtowny wzrost
skyrocketrakieta
fallspadać
fluctuate (around 3, between 2 and 3 itp)oscylować, uledz wahaniom
doublepodwójny, podwoić
to halvespadać o połowę
increasewzrost
plungespadek, skok w dół
remain stableutrzymać stabilność
dropkropla, spadek
hit a low (point)sięgnąć dna
recoverzdrowieć, podnosić się
My talk is particularly relevant to those of you/ us whoMoja prezentacja jest szczególnie istotna dla tych z Państwa którzy..
handoutsmateriały informacyjne
issueszagadnienia, problem, nakład
handing outrozdać, rozdawanie np materiałów
brieflyzwięźle, krótko
referring backnawiązując
As I mentioned beforeJak wcześniej wspomniałam..
As I said earlierJak powiedziałam wcześniej
I'd like to summarise the main pointsChciałabym podsumować główne punkty
Let me briefly summarise what I've said so farPozwolę sobie krótko podsumować to, co powiedziałem do tej pory
leadswskazówki, przewody
coveredpokryty, ukryty
sum uppodsumować
backgroundtło, przeszłość
thustak więc
consequentlyw związku z tym
whereasmając na uwadze,
howeverjednak, wszelako
as a resultw rezultacie
whilepodczas, znowu, chwila
altoughjakoże
neverthelessniemniej jednak
thereforezatem, w związku z tym
despitepomimo
to allowpozwolić komuś na coś
baggage allowancelimit bagażu
to be allowed to do sthwolno było zrobić coś
to check in online/ to do an online check inodprawić się w internecie
to check in at the airport at the check in deskodprawić się na lotnisku
aisle seatmiejsce przy przejściu
to confiscateskonfiskować
take sth fromzabierać
waiting loungepoczekalnia
departure loungehala odlotów
to search smb (frisk?)przeszukiwać kogoś
to foundzałożyć, ufundować
to launchwystartować, uruchomić coś np projekt
portable productsprzenośne sprzęty
health careopieka zdrowotna
holiday bonuspremia, bonus na wakacje
annual bonuspremia roczna
demandzapotrzebowanie, popyt, żądanie
demanding jobwymagająca praca
earlier pensionwcześniejsza emerytura
to prefer X to Ywoleć coś od czegoś
a quotationcytat
vehiclepojazd, środek lokomocji
whereaszważywszy, mając na uwadze
fixed, flexible hoursstałe, elastyczne godziny pracy
fixnaprawić
unpaidbezpłatny
full paidpełnopłatny
shortlisted for interviewzakwalifikowani na rozmowę kwalifikacyjną
updatesuaktualnić, unowocześnić
refereesędzia
referencesreferencje
applicationwniosek, zgłoszenie, aplikacja
newscasterprezenter (nowości)
astonishzdziwić, zaskoczyć
out of thin airz niczego (z powietrza)
cellkomórka, cela
customizeddostosowane, dopasowane
customizablekonfigurowalny
witnessświadek
dimensionwymiar, rozmiar
3 Dtrójwymiarowe
in commonwspólnie, mieć coś wspólnego
layerwarstwa
eventualostateczny, końcowy
eventuallyostatecznie
golden rulezłota zasada
golden meanszłoty środek
to meet the needs of customerssprostać oczekiwaniom klienta
keep your delivery dateszachować terminy dostaw
surveybadanie, ankieta, przegląd
conductprzeprowadzić, dyrygować
feedbackopinia zwrotna, zdanie o np produkcie
a complaintreklamacja
personalizedspersonalizowane
customizeddostosowane
rewardnagroda
satisfied withzadowolony z
to ensurezapewniać, zagwarantować
to came offodpaść
my skin comes offskóra mi schodzi
would you repeat businessczy powtórzysz ten interes?
collectzbierać, gromadzić, odebrać np z poczty
dissatisfiedniezadowolony
conduct surveysprzeprowadzać ankiety
deal with complaintsrozpatrywanie skarg
offer a personalized serviceoferować spersonalizowane usługi
encourage customer loyaltyzachęcać klientów do lojalności
to respondodpowiadać, zareagować
a responseodpowiedc
return policypolityka zwrotów
pagan originspogańskie korzenie
deceased, deadzmarli
purgatoryczyściec, oczyszczający
prankwybryk, psota
lucrativelukratywny, dochodowy
as expensive astak samo drogie
two times larger/twice as large2 razy większe
two times smaller/twice as smaller2 razy mniejsze
particularyszczególnie
wide range of products/a variety of productsszeroki wybór produktów
to file a complaint/to make a complaintzłożyć skargę
as welltakże
to produce a receiptokazać paragon
in my humble opinion (w tekście IMHO)moim skromnym zdaniem
to call/schedule/organise/arrange a meetingzorganizować spotkanie
to make an appointmentumówić się na spotkanie
put of, reschedule, postponeprzesunąć, zmienić termin np spotkania
in order tożeby, aby
redundancyzwolnienia
workforcesiła robocza
vitalważne, kluczowe
vital informationkluczowe informacje
to be reliable/trustworthybyć godnym zaufania
to rely onpolegać na
sea/car/air seakchoroba morska, lokomocyjna, lęk przed lataniem
budgetbudżet, tanie np linie
catch upnadrobić, dogonić
announcementogłoszenie
a single/return ticketbilet w jedną/obie strony
to hitchhikełapać stopa
a price tagwycena (cena na metce)
to inherit a fortunedostać w spadku pieniądze
couch patatospędzać czas na kanapie przed tv
couchsurfingwymiana noclegów za free
comfort zonestrefa komfortu
push boundariesprzesuwać własne granice
to owe sb sthbyć winnym coś komuś
to squander sthmarnować, trawić np czas, jedzenie
to kill time"zabijać czas"
deafgłuchy
to take sth for grantedwziąć coś za pewnik