wordki.pl - nauka słówek
Adam rodzinne
autor: daraw
Are you ok?wszystko w porzątku?
come herechodź tutaj!
dance classlekcja tańca
heyhej
interviewprzesłuchanie
sorryprzepraszam
tooteż
typicaltypowy
watch outuwarzaj