wordki.pl - nauka słówek
WORD FAMILIES ex 233-244
autor: AngelA
absencenieobecność
absentbrakujący, nieobecny
absentedpast part. zwolnić
absenteenieobecny
absorbencychłonność
manufacturerwytwórca
absorbentchłonny (dobrze wchłaniający)
non-absorbentnieabsorbcyjny
absorbpochłaniać
absorbingwciągający
absorbtionpochłonięcie? His growing .... in the study of history(..)
abstainpowstrzymywać się, wstrzymywać się
abstinenttrzeźwy?wstrzemięźliwy
abstainedwstrzymałam się od głosowania
abstemiouswstrzemięźliwy (o osobie) , ścisły (dieta) he has led .. life (no alkoh/meat)
abstainerMr Proper is a total .. he never smokes or takes alko drinks (abstynent)
abstentionThere were 9 votes in favour,1 against and 4
abstainingpowstrzymywanie się from alko is essential while taking this medicine
abstainingAccording to Jill the best way to avoid pregnancy is total wstrzemięźliwość
absurdlythe package tour to Paris was niedorzecznie expensive
absurditiesIn Polish there are as many oddities and absurdów as in any other lg
absurditynonsens, absurd
absurdIt's an absurdalna situation
abusenadużywać,wykorzystywać
abusingMy boss is continually nadużywa his position
abusiveForgive him, he's always a little znieważający to everyone
sexually abusedmore and m. children are wykorzystywane na tle sex. by their parents
child abuseshe claimed to have been a victim of wykorzystywanie dzieci (najczęściej seksualne)
drug abusernarkoman would often commit crime to get the $ needed 4drugs
academicThis course is a combination of teoretycznej and practical work
academicsThe mayor has set up a panel of industrialists and naukowców to advise him
industrialistprzemysłwiec
academicallyonly pupils who were qualified uczeniem się, praktycznie were admitted to school
academyuczelnia, akademia
acceptableTo my relief the professor found my paper możliwy do przyjęcia
acceptancethe government proposal met with general aprobatą
acceptedI am glad cuz mu book has just been zaakceptowany for publication
unacceptableIf my ideas are nie do przyjęcia to you, suggest sth else.
acceptationThe term "Amerindians" seems to have gained przyjęte znaczenie
disparityodmienność, różnica, dysproporcja
unacceptablythe disparity between what we demand and wh we get has become w sposób nie do przyjęcia high
acceptablyI'm looking 4 a flat with an przyzwoicie low rent
acceptabilitythe new govern.'s future depends on the zaakceptowaniu of their policies to the man in the street
accessibilitythe publication of the doc.s will increase their dostępność to the public
inaccessibilityniedostępność, nieprzystępność
accessthe only dostęp to my house is through a forest path
accessiblealthough the hotel is situated in the mountains it is easily dostępny thanks to the chair-lift
accessionQueen Elizabeth II's objęcie tronu to the throne took place in 1952
inaccessibleIMO Pendracki's operas are completely niełatwy w odbiorze to an ordinary listener
backersponsor
backingpodkładka, podklejka
backacheból krzyża
backlessz odkrytymi plecami
backupkopia zapasowa (danych na komputerze) , robic kopię
backwardscan u count wstecz? yes ten, nine..
backwardnessThey accuse me of zacofanie (np. cywilizacyjne) cuz I never use electronic equipment
backwardHe isn't opóźniony w rozwoju he's lazy
bacterialThis infection isn't viral but bakteryjne
bacteriologicalarmies are not allowed to use bakteriologiczne warfare
warfareprowadzenie wojny
bacteriologistbakteriolog
unbeatableTake it! It's an bezkonkurencyjny, nie do przebicia price
dead beatyou look bardzo zmęczony
beaten upThe womn was pobita yesterday as she was returning home
egg beatertrzepaczka do jajek
beatingif u continue to misbehave, I'll have to give you a severe lanie
beatingporażka w meczu
beautifulOh, what a PIĘKNY dzień
beautifullyyour home is rly pieknie decorated
beauticiankosmetyczka
beautypiękno is only skin deep
beautiesall your daughters are real PIĘKNOŚCI