wordki.pl - nauka słówek
WORD FAMILIES ex 273-277
autor: AngelA
incompletelynie w pełni, niezupełnie
completionu'll get your diploma on sfinalizowanie of all the requirements
completelykompletnie, całkowicie
completeaccomplish, ukończyć, skończyć,
completenessfor the sake of kompletności the minuses also should be mentioned
incompleteniekompletny
decompositiongnicie (np. jedzenia), rozkładanie się (np. ciała)
composerkompozytor
composedour team is stworzona/ składa isę of men over 50 years of age
compositionwypracowanie
composureopanowanie, spokój
composedopanowany, spokojny
decomposegnić, rozkładać się
compositethey produced a huge połączone pictures, by putting together small portraits
in conclusionna zakończenie
inconclusivelybezskutecznie, nierozstrzygająco
conclusivehe had rozstrzygający proof
concludedthe play zakończyła się with the reunion
conclusivelyhe was unable to prove ostatecznie, rozstrzygająco that all the blame should be put on his wife
inconclusivecuz of the nierozstrzygający evidence, the jury decided to find the defendant not guilty
conductivitycopper is one of the metals with a high level of przewodność właściwa (w fizyce)
conductordyrygent
conductivemetals are przewodnie, but plastic isn't
misconductthe teacher was fired cuz of sexual złe prowadzenie się
conductedthe meeting will be przeprowadzone by the staff manager
conductionhe lectured on the przewodnictwo of electricity
unconsciousnessnieprzytomność, brak świadomości
consciousświadome
unconsciousnieświadomy
unconsciouslybezwiednie, nieświadomie
health consciousdbający o zdrowie
consciousnessprzytomność, świadomość
subconsciouspodświadomość ,podświadomy