wordki.pl - nauka słówek
WORD FAMILIES ex 278-281
autor: AngelA
inconsiderablenieznaczny, niewielki
considerationafter namyśle we have decided to get a divorce
inconsideratenessnieliczenie się z innymi, bezwzględność
consideringzważywszy, biorąc pod uwagę the situation
considerrozważać, rozpatrywać, brać pod uwagę
considerablethe flood caused znaczący, znaczny damage
considerablyhe is znacznietaller
inconsiderateit was nietaktowny of her not to ask for your opinion
incorrectbłędny
correctionalthis is the largest poprawczy, karny centre
correctlyif I understood you właściwie
incorrectlyniepoprawnie, błędnie
correct me"popraw mnie" if I'm wrong
correctiveshe had korygujący surgery
correctionsthe student was upset to see so many korekt in her essay
correctnessshe speaks with poprawnością
correspondinglyhe doeas make more money, but he pays odpowiednio higher rent
correspondentkorespondent (dziennikarz, reporter)
correspondencekorespondencja (wymiana listów)
correspondzgadzać się,odpowiadać, korespondować (być ekwiwalentnym)
encouragementzachęta, wsparcie
courageouslydzielnie
discouragedzniechęcony, zrażony
encouragezachęcać, mobilizować
discouragementzniechęcenie, niechęć
discouragingthe reviews of her first books were zniechęcające
courageousodważny
courageodwaga
encouraginglythey smiled zachęcająco at me