wordki.pl - nauka słówek
idiomy itp
Keep/ bear in minde thatpamiętaj że, miej w pamięci, że
it crossed my mind thatprzeszło mi przez głowę, że
sth gave me a lot of food for thought(...) dało mi dużo do myślenia
gut reactionpierwsza reakcja (intuicja)
to lose the plotstracić wątek
you were miles awaybyłeś o mile stąd
a mind like a sieverozum jak sito
off the top of my headz głowy ci tego nie powiem
out of your mindzwariować (musieć stracić rozum)
on the tip of my tonguena końcu języka
racket her/his brainswytężać umysł
rings a belldzwoniło mi
off your headabsolutnie szalony
to have the guts to do sthmieć odwagę coś zrobić
you reap what you sawco zasiejesz to zbierzesz
a rolling stone gathers no mosstoczący się kamień nie porasta mchem
go with the flowpłynąć z prądem