wordki.pl - nauka słówek
Pisanie 28.11.2014
autor: eworek
contentiontwierdzenie, spór, kwestia sporna
address an issueodnieść,zakąć się się do jakąś kwestią
address sbzwracać się do kogoś
crucialistotny,ważny,kluczowy
elevatedwzniosły, podniosły (np. myśli, słowa)
(in)congruence(nie)odpowiedniość, (nie)zgodność
(in)consistent(nie)jednolity, (nie)zgodny
amenableuległy,otwarty na coś (np. argumenty)
awkwardniezdarny
tentativeniepewny, nieśmiały
fluctuatewahać się
inevitablenieodłączny, nieunikniony
presumezakładać,wnioskować,assume
(im)perceptible(nie)dostrzegalny, (nie)słyszalny, (nie)zauważalny
implysugerować, dawać do zrozumienia
implicationaluzja, sugestia
allegezarzucać (coś komuś), przytaczać
allegedlyrzekomo
allegationinsynuacja, oskarżenie
be liable to sthlikely to suffer from something unpleasant
inclined to do somethingto tend to do something
have a tendency for sthmieć tendencję do czegoś
scarceograniczony, niewystarczający
merelyzaledwie, jedynie, tylko
impoverishedzubożały
permissivepobłażliwy
slovenlyniechlujny,sloppy
inescapablenieunikniony, nieodparty
deprive sb of sthpozbawić kogoś czegoś
preempt ?uprzedzać kogoś ,udaremniać komuś zrobienie czegoś
mediocremierny, pośledni, średni
obscureniejasny, niewyraźny
forbid ?zabraniać, zabronić
to have sth at disposalmieć coś do własnego użytku
eschewunikać, wystrzegać się
unblemishednieposzlakowany (np. o opinii), nieskazitelny
deterioratepogarszać się, podupadać
profusionobfitość, duża ilość, hojność
desensitise?znieczulać, odczulać
gratuitousbezpodstawny, niepotrzebny
frailsłaby, wątły, kruchy, delikatny