wordki.pl - nauka słówek
WORD FAMILIES ex 299-306
autor: aibofobia
dominantdominujący
dominance/dominationdominacja
dominatedominować
dominatrixdominująca kobieta
dominionsposiadłości
dramaticallydrastycznie
dramaticdramatyczny
dramatisedramatyzować
dramatistdramatopisarz
dramadramat, tragedia (np. życiowa)
dramatisationadaptacja, ekranizacja
reeducateprzeszkolić na nowo
educationwykształcenie
educationaloświatowy, pedagogiczny
educatorwychowawca
uneducatedniewykształcony
effectualprzynoszący efekty
effectefekt
effectiveskuteczny
ineffectualnieudolny
effectsruchomości
ineffectivenieskuteczny
electrificationelektryfikacja (proces mający na celu rozprzestrzenienie sieci elektroenergetycznej)
electricityelektryczność
electrical engineerinżynier elektryk
electric shavergolarka elektryczna
electricianelektryk
electrifyzelektryzować (np. widownię bo coś jest takie fajne)
unemploymentbezrobocie
employmentzatrudnienie
unemployedbezrobotny
employeepracownik
employerpracodawca
employablenadający się do zatrudnienia
exceptionwyjątek
unexceptionalprzeciętny
exceptingz wyjątkiem
exceptionablenie do przyjęcia
exceptionalwybitny
exceptoprócz
exceptionallyniespotykanie
existenceistnienie
existentistniejący
existing (conditions)obecny (np. obecne warunki)
existentialistegzystencjalista (rodzaj filozofa)
nonexistentnieistniejący, niewystępujący (np. jakiś gatunek gdzieś)