wordki.pl - nauka słówek
WORD FAMILIES ex 307-311
autor: aibofobia
expandableelastyczny
expanseobszar
expandrozszerzać się (gaz, metal)
expansionrozwinięcie, rozbudowa (np. prostego pomysłu)
expansionist policypolityka polegającą na rozszerzaniu wpływów politycznych kosztem innych państw
expansiverozległy
expansionismekspansjonizm (rozwój np. firmy)
expansivelywylewnie
expectantlywyczekująco
expectancywyczekiwanie
expectant motherprzyszła matka
expectationoczekiwanie, wymaganie
unexpectedniespodziewany
expectoczekiwać
unexpectedlyniespodziewanie
expresslywyraźnie
expressionwyrażenie
expressionlesspozbawiony wyrazu
expressionistekspresjonista (artysta)
expresswyrażać emocje
expressionlesslybez żadnych emocji
expressionismekspresjonizm (styl w sztuce)
extendedprzedłużony
extensivelykompleksowo
extendablez możliwością przedłużenia
extensionprzedłużenie
extendwyrazić coś
extensiverozległy
the faithfulwierni
unfaithfulnessniewierność
faithfulnessoddanie
faithlessnesswiarołomstwo (to, że ktoś nie wierzy w Boga)
faithwiara
faithfullysolennie (np. przysięgać)
unfaithfulnielojalny