wordki.pl - nauka słówek
WORD FAMILIES ex 332-334
autor: aibofobia
knowabledający się zrozumieć
unknowinglynieświadomie
knowinglyświadomie, rozmyślnie
knownznany
to the best of my knowledgeo ile mi wiadomo
unknownnieznany
be knowledgeable about somethingdobrze znać się na czymś
knowledgeablymądrze, wnikliwie
enlighteningpouczający
lighten uprozchmurzyć się
lightingoświetlenie
lightningbłyskawica
lighterzapalniczka
enlightenmentwiek Oświecenia
lightświatło
enlightenoświecić (np. ludzi)
likelihoodprawdopodobieństwo
somebody's likes and dislikesczyjeś upodobania i rzeczy, których nie lubi
likelubić
unlikelymało prawdopodobny
dislikenie lubić
to be likened tobyć porównywanym do kogoś
likenesspodobieństwo
to be likely to do sthnie wiem jak to wytłumaczyć, ale chyba każdy wie o co chodzi :D
likewisepodobnie