wordki.pl - nauka słówek
Klaudyna 6
route (ru:t)trasa
abroad/overseasza granicą
to sign in (register book)wpisać się np w księgę gości
security passidentyfikator
in the reception area/at the reception deskw recepcji
I need to sign in to our register bookmuszę się wpisać w ksiedze rejestrowej
would you like to take a seatczy zechce pan/pani usiąść
to break the iceprzełamć lody
akward silenceniezręczna cisza
stony silencegrobowa cisza
to ask about sth out of curiositypytać o coś z ciekawości
to catch sb's eyenawiązać kontakt wzrokowy
to keep the conversation goingaby podtrzymać rozmowę
to sighwzdychać
apart frompoza
to think ofmyśleć o (opinia)
to think aboutmyśleć o (decyzja)
a fortnight2 tygodnie
ski slopesstoki narciarskie
queue/ linekolejka GB/USA
acquaintanceznajomy, znajomość
mutualwspólny, obopólny
nuisanceproblem, uciążliwy
I don't mindNie mam nic przeciwko
Do you mindCzy myślisz, nie masz nic przeciwko?
What a nuisanceTo mamy problem
that sounds horribleto brzmi strasznie
I am afraid soObawiam się więc
How dreadfulto strasznie
I couldn't help noticingnie mogę się powstrzymać od zauważenia..
noticezauważyć
I didn't quite catchNie załapałem tego
I am not totally surenie jestem całkowicie pewny,a
Will you excuse meProszę mi wybaczyć (kiedy chcemy zakończyć rozmowę)
Well, I suppose we should make a startMyślę, że możemy zacząć (rozmowę, etc)
So, shall we get down to business?Czy możemy przejść do spraw służbowych?
Give my regards to MariaPrzekaż Marii moje pozdrowienia (ukłony)
broadsheetsprasa brukowa
to segregate rubbishsegregować odpady
to recyclepowtórnie przetworzyć
waste disposal areawysypisko, miejsce utylizacji odpadów
to save energyoszczędzać energię
light bulbżarówka
plug in/ unplugwłożyć wtyczkę/ wyjąć wtyczkę
chargerładowarka, bateria
global warmingglobalne ocieplenie
pollutionzanieczyszczenie środowiska
contaminationskażenie
cutting rainforrestwycinanie lasów (deszczowych)
natural habitatśrodowisko naturalne
extinctwymarły, wygasły
endangeredzagrożony (np gatunek)
plug-socketwtyczka-gniazdko
car fumesspaliny
faminegłód
to starvegłodować
droughtsusza
floodpowódź, zalać
earthquaketrzęsienie ziemi
cracked earth, groundpopękana ziemia
tsunami (su:nami)tsunami
halstonesgrad
it is halingpada grad
sleetśnieg z deszczem
mistmgła
eruptionerupcja
lavalawa
thick, densegęsty
to evaporateparować
to hale a taxizłapać taxi
black icegołoledź
ashpopiół
civiliancywil
settlementugoda, porozumienie, osada
to settleporozumiewać się , rozliczać
to ceasezaprzestać, wstrzymać
a ceasefirewstrzymanie ognia
seize the daychwytać dzień
suicide bombersamobójcze wysadzenie
hijack a planeporwać samolot (lub coś innego)
to kidnap sbporwać kogoś
a hostagezakładnik
to be taken hostagebyć przetrzymywanym
to demanddomagać się, żądać
a ransomokup
carbon dioxidedwutlenek węgla
assassinatemordować, dokonać zamachu na b.znaną osobę
releaseuwolnić, oswobodzić
a siegeoblężenie
to be under siegebyć obleganym
to take a hostagewziąć zakładnika
surrender=give uppoddać się
a gunmanbandyta
evacuateewakuować, opróżniać
purchasezakup, zakupić
in stockw magazynie
out of stockbrak w magazynie
a warehousemagazyn, hurtownia
place an orderzłozyć zamówienie
diversityróżnorodność
stock marketgiełda
sharesudziały (giełda)
performanceprzedstawienie, efektywność w pracy
appraisalocena pracownika
evaluations, assessementocena (ogólnie)
to assess, o evaluateoceniać
safety recordzbiór danych, rejestr
in terms ofw zakresie, pod katem, w kwestii
roughlyw przybliżeniu
roughszorstki
penisulapółwysep
to be ripped offzostać oszukanym,
to be pickpocketzostać okradzionym przez kieszonkowca
Corpus ChristiBoże Ciało
millestonekamień milowy
misuseźle użyć
contemporarywspółczesny
varyzróżnicowany
bindwiązać
significantznaczący
exaggeratewyolbrzymiać, przesadzać
to lean onoprzeć się na czymś
leasewynajem, dzierżawa
real estatenieruchomości miezskaniowe
outskirts, suburbsperyferia, przedmieścia
tenantnajemca, lokator
policyzbiór zasad
politicspolityka
currentlyobecnie
to suspendzawiesić, wstrzymać
due toz powodu
take overprzejąć
a stallstoisko
a seller, a vendorsprzedawca
a changereszta, zmiana
a displaywitryna