wordki.pl - nauka słówek
WORD FAMILIES ex 284-286
autorzy: AngelA, ...
recreation facilityobiekt rekreacyjny
creationdzieło, wytwór
creationistkreacjonista (osoba, która wierzy, że wszystko zostało stworzone przez Boga)
fashion creatorprojektant
recreational activityaktywność rekreacyjna
createtworzyć
creativitykreatywność
creaturestworzenie
credibilitywiarygodność
creditorosoba udzielająca kredytu
incredibleniesamowite
the creditsczołówka (lista osób zaangażowanych np. w realizację filmu)
crediblewiarygodny
credulousłatwowierny
credituznanie (dla kogoś, za zrobienie czegoś)
incrediblyniewiarygodnie
creditablegodny uznania
incredulousniedowierzający
criminallykarygodnie
criminologykryminologia
criminalkryminalista
criminal courtsąd karny
criminaliseuznać za niezgodne z prawem
petty crimedrobne przestępstwa
criminologistkryminolog