wordki.pl - nauka słówek
WORD FAMILIES ex 323-326
autor: aibofobia
humanisehumanizować
humanly possiblew granicach ludzkich możliwości
treat sb in a humane waydobrze traktować kogoś
humanismpostawa wyrażającej troskę o potrzeby człowieka
humanityludzkość
humanitarian aidpomoc humanitarna
humanitiesnauki humanistyczne
dehumanisedodczłowieczyć
human rightsprawa człowieka
inhumannieludzki
idealisationidealizacja (przedstawianie czegoś jako lepsze niż jest)
idealidealny, nierealny
ideallyidealnie
idealiseidealizować
idealismidealizm
idealisticidealistyczny
ideologyideologia
idealistidealista
ideologueideolog
unimaginativepozbawiony wyobraźni
imaginablewyobrażalny
imaginaryurojony
imaginewyobrażać sobie
imaginationwyobraźnia
imaginativeoryginalny, pomysłowy
imagewizerunek
impressionistimpresjonistyczny (np. obraz)
impressivelyimponująco
impresszaimponować komuś
impressiverobiący wrażenie
impressionwrażenie
impressionablepodatny na wpływy
impressionisticsubiektywny
impressionismimpresjonizm