wordki.pl - nauka słówek
4 kl unit 2 lesson 4-8
autor: kinga11
compascyrkiel
rulerlinijka
protractorkątomierz
calculatorkalkulator
abacusliczydło
is she a teacherczy ona jest nauczycielem
what is it?co to jest?
who is she?kto to jest?
look atspójrz na
I thinkmyślę
I don't knownie wiem
game boardtablica teleturnieju
geometrygeometria
screenekran
have a talkporozmawiajmy