wordki.pl - nauka słówek
word formation 354-358
autorzy: sylwiaa, ...
cheque payable toczek wystawiony na...
prepaidz góry zapłacony
payeeodbiorca płatności
repayodwdzięczać się
taxpayerpodatnik
paymentpłatność
imperfectniedoskonały
perfectionperfekcja
imperfectlyniezupełnie
perfectionistperfekcjonista
perfectidealny
perfectlydoskonale
impersonalbezduszny
personosoba
personallyosobiście
personifyucieleśniać, uosabiać
impersonationparodiowanie, naśladowanie
personagesosobistość, znana postać
personaliseopatrzyć nazwiskiem lub inicjałami
personificationuosobienie
impersonatorparodysta
personalosobisty
personalityosobowość, charakter
personnel officerpracownik działu kadr
pleasantprzyjemny
pleasedzadowolony
pleasantlymiło
pleasingujmujący
pleasantryuprzejmość
pleasureprzyjemność
pleaseproszę
pointsprawa, cel
pointedlyznacząco
pointerswskazówki
pointlessbezcelowy
pointlessnessbezsensowność