wordki.pl - nauka słówek
word formation 369-373
autor: aibofobia
racistrasista
raciallyrasowo
racerasa
anti-racistantyrasistowski
racial prejudiceuprzedzenia na tle rasowym
racismrasizm
realistrealista
realisticrealistyczny
realityrzeczywistość
realisticallyzgodnie z rzeczywistością
the real worldrzeczywistość
realismRealizm
unrealitynierealność
realisezdawać sobie sprawę z czegoś
realisationświadomość czegoś
reallynaprawdę
unrealnierealnie
reliantpolegający, zależny od kogoś/czegoś
unreliablezawodny, nie da się na nim polegać
reliableniezawodny
reliablywiarygodnie
relyliczyć na coś/kogoś
reliabilitysolidność, niezawodność (np. sprzętu)
relianceufność (w coś)
relationzwiązek pomiędzy czymś
unrelatedniepowiązany
relativekrewny
relationshippowiązanie
relationsrelacje (np. dyplomatyczne)
residential areadzielnica mieszkaniowa
reside inspoczywa w czyichś rękach
residencerezydencja
residentrezydent (mieszkający na stałe w jakimś miejscu)
residence/residencyprawo stałego pobytu (legalne mieszkanie w obcym państwie)