wordki.pl - nauka słówek
word formation ex.363-368
autor: AngelA
pretendudawać
pretencepretekst, pozór
pretenderpretendent, kandydat
pretensionaspiracje, ambicje
pretentiouslypretensjonalnie
unpretentiousbezpretensjonalny, skromny
produceprodukować
productionprodukcja
film producerproducent filmowy
productivitywydajność, efektywność
productivelywydajnie, efektywnie
reproductionreprodukcja, kopia
reproductiverozrodczy
properwłaściwy, odpowiedni
properlyodpowiednio, właściwie
improperlynieprawidłowo
improperniewłaściwy, nieodpowiedni
improprietynieprawidłowość
protectchronić, zabezpieczać
protectorobrońca
protectionochrona, zabezpieczenie
protectionismprotekcjonizm
protectorateprotektorat
protectiveochronny
providedostarczać, zapewniać
providerżywiciel (np. w rodzinie)
provisionzapasy, prowiant
divine providenceopatrzność boska
providentialprzezorny
the publicludzie, społeczeństwo
publishpublikować, ogłosić
publicistpublicysta
publisherwydawca, wydawnictwo
publicationpublikacja, wydanie
publiclypublicznie
publicisepodawać do wiadomości publicznej
publicityrozgłos
republicrepublika
republicanrepublikański