wordki.pl - nauka słówek
Dyskusja 3
autor: AngelA
a traditional classroomtradycyjna klasa
arranged in rowsustawiony w rzędy
firmly in controlpod stanowczą kontrolą
a rather passive roleraczej bierna postawa
a blazermarynarka
uniformsmundurki szkolne
somewhat unrulynieco niesforny
enthusiasticrozentuzjazmowany
absorbedzainteresowany/zaabsorbowany
to capture someone’s attentionprzykuć czyjąś uwagę
to do group workpracować w grupach
a science lablaboratorium naukowe
learning by doinguczyć się poprzez praktykę
to perform an experimentprzeprowadzać eksperyment
protective glassesokulary ochronne
formaloficjalny
relaxedrozluźniony
test-tubeprobówka
to displaypokazywać
machine gunkarabin maszynowy
quasi-military capczapka w stylu wojskowym
ammunitionamunicja
packing casesskrzynie
tipsypodchmielony
dressed for a night on the townubrany do wieczornedo wyjscia na miasto
a cigarette machineautomat z papierosami
to clutchtrzymać kurczowo
to heavedźwigać
breeze blockspustaki
straining with effortnapięte z wysiłku (mięsnie)
ragged clothespostrzępione ubranie
battered plimsollswysłużone trampki
caked in plaster and grimeubrudzony gipsem i błotem
adolescentdorastający
under-ageniepełnoletni
prohibitedzakazany
illegalnielegalny
restrictedograniczony