wordki.pl - nauka słówek
Dyskusja 4
autor: AngelA
to participate in a track event/runbrać udział w biegu
a specially-adapted wheelchairodpowiednio przystosowany wózek
a furrowed foreheadzmarszczone czoło
on the verge of collapsena skraju upadku
drenched in sweatprzemoczony od potu
to posepozować np. na scenie
a sculptured torsowyrzeźbiony tors
bulging musclesnabrzmiałe mięsnie
gleaming with oilbłyszczący od oleju
willpowersiła woli
to wear an expression ofmieć wypisane na twarzy ( jakąś emocję np. ból)
the triumph of mind over the matterzwycięstwo umysłu nad materią
to struggle on regardlesskontynuować bez względu na
to push oneself to the limitzmuszać się do wielkiego wysiłku
to refuse to accept defeatnie akceptować porażki
to take pride in one’s achievementsbyć dumnym ze swoich osiągnięć
to overcome limitations/difficultiesprzezwyciężyć słabości/trudności
to improve on naturepoprawiać naturę
casualtiesofiary
catastrophic magnitudeogrom, wielkość katastrofy?
death tollliczba ofiar śmiertelnych
people presumed deadludzie uznani za zmarłych
earthquake struck areateren dotknięty trzęsieniem ziemi
downstreamz prądem
pandemicpandemia
famineklęska głodu
emotional aftershockswstrząs emocjonalny
conducivesprzedający
to misbehaveźle się zachowywać