wordki.pl - nauka słówek
Słuchanie2 słówka i wyrażenia
autor: aviete
deviceurządzenie
invention OFwynalezienie CZEGOŚ
roughlymniej więcej
solution TO a problemrozwiązanie problemu
benefitudogodnienie
develop INTOrozwinął się (na skalę)
massive industriesmasowe przedsiębiorstwa
researchbadanie
genetically modified organismGMO
creativekreatywny
MAKE discoverydokonać odkrycia
grant (sb) a patentufundować patent
exclusive right to sellwyłączne prawo sprzedaży
important TOważny dla
lecturewykład
underwaterpodwodny
drive FROM the back seatkierowac z tylnego siedzenia
What's the point?Jaki to ma sens?
groundbreakingprzełomowy
innovativeinnowacyjny
life-savingchroniący życie
profitablezyskowny
uniqueunikalny
usefulużyteżczny
different FROMinny NIŻ
reach full sizeosiągnąć maksymalną wielkość
agree ON pointzgadzać się W czymś
enter the oceanwejść do oceanu
bias/ biasedsubiektywność/ subiektywny
hold a (certain) opinionmieć (twardą) opinię
occupationzawód
affiliationpowód
benefit/ suffer harm FROMzyskać/ ocierpieć z powodu
spokesperson FORrzecznik prasowy (czyjś)
industry groupspółka przemysłowa
trade associationstowarzyszenie handlowców
hostgospodarz, prowadzący
aaect sb's opinion ONwpływać na czyjąś opinię O
invent - invention/ inventor/ inventivewynaleźć - n - adj
patent - patent - patentedpatent - n - adj
solve - solution - -rozwiązać -n -adj
- - gene - geneticgen v - n - adj
concern - concern - concernedprzekonać - n (znaczenie) - adj
concerned ABOUTprzekonany DO
solar powerenergia słoneczna
have a look ATrzucić okiem na
have a guesszgadywać
have a showerbrać przysznic
have a thinkzastanowić się
have a laughmieć rozrywkę, ubaw
have a word - Can I have a word?pogadać (kogoś prosić)
zippersuwak
twice as fast asdwa razy szybciej niż
run ON (solar power)działa na, jest zasilany przez
sue (each other/ sb) over sthoskarżać (się wzajemnie, kogoś) o coś
printing pressmaszyna do pisania
in hal the normal timew połowie standardowego czasu
have impact onmieć wpływ na
That's all well and goodWszystko pięknie...
raise a questionstawiać pytanie, zadanie
A prime example of...najlepszy przykład na...
a classic example of...standardowy przykład...
....to name one exampleprzykładowo, dla przykładu
an example of.... is...przykładem (czegoś) jest (coś)
windshield wiperwycieraczka samochodowa
light up sthoświetlić
to cite one exampple..przytaczając przykład....
stand forznaczyć coś.. (skrót)
character altered by humanswłaściwości zmienione przez ludzi
the notion ofpojęcie
friarduchowny
cultivatewyhodować
formulate the principlessformułować prawa,reguły
interherencedziedziczenie
cross-bredkrzyżować
apply toodnosić się do
involvezawierać
embryoembrion
hybrydehybryda
beneficialudogadniające
occupationjob s
carvewant s
response/ solutionanswer s
work onsearch s
give/ namecite s
make reference tosite on one's opinion s
scheduleplan s
pursuefollow s
offencecrime s
counterfeitfake s