wordki.pl - nauka słówek
Słuchanie2 - skrypty
autor: aviete
and so oni tak dalej
let me seeniech spojrzę
have a guesszgaduj
related TOzwiązane z
Let's say..Powiedzmy, że/ Dajmy na to, że...
patent officebiuro patentów
complain about (doing sth)narzekać na (coś)
go aheadśmiało
patent applicationspodania o patenty
make refference toodwoływać się do
I still don't get itNadal nie rozumiem
what's the point?jaki to ma sens?
bing sb to the pointmuszę przejść do, poruszyć kwestię
work ON solution TOpracować nad rozwiązaniem
prevent nuclear warzapobiec wojnie atomowej
deal with world hungerrodzić sobie z głodem na śiwecie
a system FOR (shooting)sytem DO (wystrzeliwania)
sevre ASsłużyć jako
approve applicationzatwierdzić aplikację
biotech industryprzemysł biotechnologiczny
it takes up to 3 years...to zajmuje do 3 lat...
tankzbiornik
and that sort of..i tak jakby...
relieve the pressureuśmierzyć, uwolnić od presji...
put pressure ON environmentwywierać nacisk na środowisko, zły wpływ
demand FOR sthzapotrzebowanie NA coś
be extinctbyć na wyginięciu, wyginąć
"aquaculture" industryhydroponika, uprawa roślin w wodzie
farm-raised salmonhodowlany łosoś
penzagroda
That's well and goodwszystko pięknie.. ale
raise a question forstawiać pytanie, zadanie komuś..
book ONksiążka O
receive patentotrzymać patent
beetsburaki
to cite another exampleprzytaczając kolejny przykład...
test medicine WITH sthtestować leki NA czymś
concern sbmartwić, niepokoić
netssieci
take sb to courtpozwać do sądu
do (genetic) test onrobić testy (genetyczne) na
0acknowledge (this concern)uznać, potwierdzać (obawę)
put sb out of businesspozbawić kogoś pracy
a fair concernuzasadniona obawa
go extinctwyginąć
agree on this pointzgadzać się w tym miejscu
concerned about sthprzekonany o czymś
a solution that benefits sth..rozwiązanie korzystne dla....
make a living on the waterzarabiać na życie pracując na wodzie
make decisionpodjąć decyzję
bing sb the latestprzekazać komuś newsy
counterfeit warswalki z podróbkami
(iconic) brand(logowa) marka
change handssprzedawać się
brands...displayedumieszczone, wywieszone
brand image, logoznak firmowy
immense valueogromna wartość
stock pricemaksymalna cena produktu
designer storesklep projektanta mody
criminal offenseprzestępstwo karne
high-stakes warwalka o wysoką stawkę
seizeprzechwycić
destined forprzeznaczone na
shipping form/ shipmentściąganie produktów transportem wodnym/ tfansfer statkiem
hub forcentrum do
shipload of sthładunek czegoś na statku
sth at stakecoś jest stawką
keep aheaduciec
spyszpieg
to pursue sbścigać kogoś
money comes out of......pieniądze pochodzą z..........
a famous-name handbagtorba od znanego projektanta, znanej marki
crave sthpożądać czegoś, pragnąć
temptationpokusa
head down toskierować się (w dół)
share indexcena rynkowa
pursuit ofpogoń za
IN the back seatNA tylnym siedzeniu
utilitarianpraktyczny, użyteczny
founding fatherzałożyciel, twórca
descended frompochodzący od
in the field ofw dziedzinie
vaccine againstsczepionka przeciwko
benefitadvantage s
modifychange s
immaginative, inventivecreative s
researchinvestigation s
devicegadget, tool s
inventioncreation s