wordki.pl - nauka słówek
CONSOLIDATION 15 - VIRGINIA EVANS
autor: gilraen
keep one's fingers crossedtrzymać kciuki
be all fingers and thumbsmieć dwie lewe ręce
be up in armsoburzony, b.zdenerwowany
give sb the cold shoulderpotraktować kogoś ozięble
with one's heart in one's mouthbojaźliwie?
put one's heart and soul into sthwkładać w coś serce
feel/be down in the mouthbyć zdołowanym
have a sharp tonguemieć cięty język
tooth and nailzawzięcie
a pain in the neckutrapienie
look down one's nose ath sbtraktować kogoś z góry