wordki.pl - nauka słówek
Słuchanie3 skrypt
autor: aviete
lie detectorwykrywacz kłamstw
a brief overview of sthkrótkie wyjaśnienie czegoś
a polygraphwariograf
be aroundbyć obecnym
detectwykryć
accuratedokładny
stressed about sthzestresowany czymś
beat the testoszukać na teście
incorrectlynieprawidłowo
slight problemmały problem
do arithmeticrobić działania
make decissionspodejmować decyzje
deal with emotionsradzić sobie z emocjami
reasoningrozumowanie
delicatedelikatny
cooperatewspółpracować
check the level ofsprawdzić poziom
activity goes upaktywność wzrasta
raise caudate level forpodnieść poziom k
truthfulwiarygodny
fascinating stufffascynująca sprawa
a fancy way of sayingmówiąc w uproszczony sposób
cognitionpercepcja
summarizepodsumować
a bucket of foodwiaderko jedzenia
a piece of metal wirekawałek metalowego druta
pull upprzyciągnąć
bent sth into a hookzagiąć coś w haczyk
smartmądry
disagree on one pointnie zgadzać się z czymś w jednym punkcie
know for suremieć pewność o czymś
in the wildna wolości
twiggałązka
make sb wonderzastanowić kogoś
act on instinctdziałać instynktownie
significantważny
make a tool out of a leafzrobić narzędzie z liścia
likelyprobably
by accidentprzez przypadek
compare sth to sthporównać coś do czegoś
be curious to hearbyć ciekawym usłyszenia
unmatchedniezrównany
in a matter of momentsw przeciągu kilku chwil
make a decisionpodjąć decyzję
do mathliczyć, zrobić obliczenia matematyczne
cognitive developmentrozwój percepcji
stages of develompentstadia rozwoju
area of studydziedzina nauki
expert inznawca czegoś
construct theorysformułować teorię
inner-selfwewnętrzny
egocentricegocentryczny
apply rulesstosować zasady
pour a liquidnalać płynu
collect datazbierać dane
influentialwpływowy
emphasis onnacisk na