wordki.pl - nauka słówek
Słuchanie3; książka
autor: aviete
accuratecorrect, true
lie detectorwykrywacz kłamstw
find outdowiedzieć się
cuesygnał
overviewprzegląd, ogólny zarys
polygraphwariograf
uncooperativeniewspółpracujący
appropriate toodpowiedni do
accuracyprecyzja, dokładność
law enforcementegzekwowanie prawa
national securitybezpieczeństwo narodowe
protect someone's feelingschronić czyjeś uczucia
privacyprywatość
white liesniewinne kłamstewko
programmedzaprogramowany
9 times out of 109/10 razy
about the sizew rozmiarze...
improvement overrozwój w czymś
communicate in sentenceskomunikowac w zdaniach
create art and musictworzyć sztukę i muzykę
form complex societiestworzyć złożone społecznośći
make sophisticated toolstworzyć skomplikowane narzędzia
understand how the world worksrozumieć jak działa świat
sense of right and wrongistota dobra i zła
research onbadanie nad
progress onpostęp w
exception to the ruleswyjątek od reguły
do a favour to sbrobić komuś przysługę
concessionprzyzwolenie
fail with sthponieść porażkę w
look in the eyespatrzeć w oczy
sophisticatedskomplikowany
hiveul
waggle (dance)kiwać się, poruszać się
gather atzebrać się gdzieś
perfectly-sizedidealny rozmiarem
at randomlosowo, przypadkowo
scout beepszczoły - pracownice
measure withmierzyć przy pomocy
tiny brainmały móżdżek
alssmates/ fellowskumple/ współpracownicy
classrom/ scientific research facilityklasa/ pomieszczenie do badań
discussion/ debate (of research findings)dyskusja/ debata (na temat wyników badań)
to discuss/ to debatedyskutować, debatować
findingresult
posturepostawa
gesturesgesty
tone of voiceton głosu
predatordrapieżnik
preyofiara
collective intelligenceinteligencja zbiorowa
respond toodpowiadać komuś
revealujawnić
facial expressionwyraz twarzy
twichdrgawka, skurcz, tik
conduct experimentprzeprowadzać eksperyment
tap (sth) upwystukać coś
joinconnect
job, purposefunction
detectdostrzec, zauważyć
Magnetic Resonanace ImagingMRI
beat sthcheat,v vdefeat
hi-techzaawansowana technologia
cognitionpoznanie
bring sb to sthodwoływać kogoś do
act on inctinctdziałać instynktownie
to bentto break
in the wildna wolności
twiggałązka
enforceenslave
law enforcementegzekwowanie prawa