wordki.pl - nauka słówek
Słuchanie3; pronounciation
autor: aviete
connectłączyć
functionfunkcja
measurepomiar
accuratedokładny
detectorwykrywacz
behaviorzachoanie
explanationwyjaśnienie
sumarypodsumowanie
experimenteksperyment
instinctinstynkt
reasoningrozumowanie
researcherbadacz
caudatemózgowie
determinedeterminować
revealujawnić
detectdostrzegać
predatordrapieżnik
bottlebutelk
theoryteoria
adultdorosły
thoughtmyśl
develompentrozwój
calculateobliczyć
routetrasa, droga
pigeongołąb
cognitivepoznawczy
accidentwypadek
cognitionpoznanie, zrozumienei
wiredrut
chimpanzeeszympans
labvoratorylaolatorium
observeobserwowac
crowwrona
survivalprzetrwanie
privacyprywatnność