wordki.pl - nauka słówek
Karol test - voc2
autor: aviete
sensitivewrażliwy
refer toodwoływać się do, odnosić się do
tend to be/ domieć tendencję do
carry out a survey onprzeprowadzać ankietę na kimś
revealujawnić
take treatmentmieć leczenie, leczyć się
view ofpogląd na
research on/ intobadanie nad
see sb aspostrzegać kogoś jako
workaholicpracoholik
ability toumiejętność czegoś
eyesightwzrok
look intoexamine
maiden voyagepierwszy rejs
book ticketszarezerwować bilety
spaciousogromne, przestronne
laughterśmiech
the night ofw nocy dnia...
sailormarynarz
on guardna straży
cry outwypłakać, wrzasnąć płaczliwie
inceberggóra lodowa
change coursezmienić kurs
tear (torn)rozedrzeć (past)
sink (sank)utonąć (past)
in the bottom ofw dnie (statku)
unsinkabilityniezatapialność
lifeboatsszalupy ratukowe
wealthybogaty
manufactured to sb's own designwyprodukowany według czyjegoś projektu
specificationwyszczególnienie wymogów
on the eve ofw przeddzień
pick sth upodebrać coś
enchanted withoczrowany czymś
acquisitionnabytek, zakup
set out on...wyruszyć
notorious forcieszący się zła sławą...
bumpywyboisty
be wrong withbyć coś nie tak
garagemechanik (zakład)
axle
beyond repairpoza naprawą
obtainuzyskać
cabledepesza, telegram
supply sb withwyposażyć kogoś czymś, zapewnić coś komuś
urge sbpopędzić, nakłonić
by airdrogą powietrzną
be stuckutknąć
withinw przeciągu
remotedaleki, odległy
emergepojawić się
set to workzacząć pracować
board sthwejść na pokład...
famousfame (adj)
performationperform (n)
admirationadmire (n)
experiencedexperience (adj)
emotionalemotion (adj)
impressionimpress (n)
achievementachieve (n)
remarkableremark (adj)
determinationdetermined (n)
extraoridinaryoridinary (adj)
pressurepress (n)
stardomgwiazdorstwo
asperformation
praised INchwalony za
intensityintensywność
spectatorwidz, obserwator
offer a contract withzaproponować kontrakt z
cope withradzić sobie z
discoverydiscover (n)
excitementexcite (n)
largestlarge (superlative)
surprisingsurpsire (adj)
examinationexamine (n)
scientistsscience (n)
knowledgeknow (n)
unnecessarynecessary (neg)
relative/ relationrelate (n)
simplysimple (adv)
thoughtthink (n)
intakewhat you take, eat ect.
make the crewsdostać się do załogi
over a period ofw okresie jakimś
trains as/ intrenować jako/ się w
put sth onzałożyć coś
through security guardsprzez bramki strażnicze
be transferred tobyć przeniesionym do
successful AT dealing withdorze radzić sobie z
reports reached sbraporty docierały do
filedokumenty
call inwezwać (policję)
apparentlynajwyraźniej
summer vacationsummer holiday
customszwyczaje
through body languagepoprzez język ciała
and so oni tak dalej
attend/ participatebrać udział
unpredictablenieprzewidywalny
tellingprzepowiadanie
book upzarezerwować wszystko
a month aheadz miesiącem wyprzedzenia
commuterktoś kto dojeżdża do pracy/ szkoły
to beat sthprzebijać coś, być lepszym od
century-oldwielowieczna, odwieczna
opened-upotwarty (na nowo)
to dobe bound
work offodpracować
a day offdzień wolny
be in demandbyć potrzebnym, zapotrzebowanie na coś
coalwęgiel
severepoważny, ciężki
parcelprzesyłka
regainodzyskać
in astonishmentw zdumieniu
refusal ofodmowa czegoś
guiltyguilt (adj)
useruse (n)
encouragementencourage (n)
injuryinjure (n)
resistanceresist (n) (sprzeciwiać się)
weightweigh (n)
activityactive (n)
helpfulhelp (adj)
windywind (adj)
weaknessweak (n)
reliabvlerely (adj)
provedproof (adj)
strengthstrong (n)
astonishmentastonish (n)
refusalrefuse (n)
amusingamuse (adj)
safetysafe (adj)
recoveryrecover (n)
warningwarn (n)
foggyfog (adj)