wordki.pl - nauka słówek
Gramatyka Unit I
autor: Wjolaa
apply toodnosić się do
at odds withsprzeczne z czymś
bolt downjeść bardzo szybko
bomb alongpodróżować bardzo szybko
break away fromwyrwać się, zerwać z kimś
butt inwtrącać się
cheer onmotywować kogoś
congregate aroundgromadzić się, GRUPOWAĆ SIĘ
decide onpodjąć decyzję
dispose ofwyrzucić coś
face up topogodzić się z czymś np. z nieprzyjemną prawdą
fall out withkłócić się z kimś
fit inznaleźć czas, żeby się z kimś spotkać
gain ondoganiać kogoś
get down tokoncentrować się na czymś
get inprzyjechać
in the interests ofprzez wzgląd na kogoś
let down Iupokarzać kogoś
let inwpuścić kogoś
let off Izwolnić z obowiązku lub kary
let outpozwolić komuś opuścić np. budynek
let upodpuścić
on the run frompróbować uciekać przed kimś
set aside Iodłożyć coś na później
set off Izaczynać podróż
set off IIrozpoczynać jakieś wydarzenie
set off IIIsprawić że coś wybuchnie II
set outzaaranżować coś
set out foropuścić jedno miejsce, żeby iść do innego
set out onodpuścić sobie na samym pocztku wyprawy
set out toplanować coś zrobić
set upzaczynać coś np. organizację
let down IIzawieść kogoś
let off IIpozwolić komuś wyjść z samochodu
let off IIIsprawić że coś wybuchnie I
set aside IIanulować coś