wordki.pl - nauka słówek
Reading-Unit 6
autor: beatas125
fall about=laugh a great dealpadać (ze śmiechu)
fall apart=become unable to function in life because of difficult experience-, death etc.rozpaść się, rozkleić się (nie radzić sobie z emocjami)
fall behind=not keep the same level standard as otherspozostawać w tyle, być gorszym
fall for=fall in love with (or)be deceivedzakochać sie w kimś, zostać oszukanym
fall in with=agree with sb's plan, idea etc.zgadzać się z czymś
fall on (sth)=take sb violently because one is desperate for itzaatakować kogoś, rzucić się na kogoś
fall out (with sb)=have a fight with a friendpokłócić się z kimś
fall over=fall to the groundprzewrócić się
fall through=fall to hapen, be cancellednie dojść do skutku
uplifting(adj)=make you feel more cheerfulpodnoszący na duchu
ineffable(adj)=too great or beautiful to be described in wordsniewysłowiony, niewymowny
snug(adj)=a room of space that is small and makes u feel protectedprzytulny, zaciszny
vestments (n pl)=clothesstrój oficjalny
accoutre(v)=dressekwipować, wyposażać
bachelor(n)=a man who has never been marriedkawaler
lumber(v)=to move in a slow, awkward wayczłapać, ciężko stąpać
rotundity(n)=roundnessokrągłość
misguided(adj)=intended to be helpful bun it fact making a situation worsewprowadzający w błąd, nieprzemyślany
elude(v)=if sth that you want eludes you,u fail to achieve or found itomijać (uciekać od kogoś, od czegoś), wymykać się
tentative(adj)=not definite or certain, because u want to change your mindniepewny (np. gest)
quip(v)=to say sth short, clever and amusingżartować, dowcipkować
a tad(phr)=a small amount or to small degreeodrobina, nieco, trochę
decadent(adj)=having low moral standards and being concerned with your pleasure than serious matterszdeprawowany (o niskim poziomie moralnym)
slick(adj)=using slever talk to persuade others but in way that is no sincereprzebiegły (o osobie), podstępny (np. plan)
ingenuity(n)cleverness of inventing things and thinking of new ideaspomysłowość
toil(n)=hard, unplesant work done over a long periodharówka
loophole(n)=a small mistake in a law that makes it possible to avoid doing sthluka (w przepisach)
recidivist(n)= a criminal who keeps doing illegal things even though he was punishedrecydywista (osoba ponownie popełniająca przestępstwo)
braid(v)=to wave or twist together three piece of hair of cloth to form one lengthzaplatać
boast(v)=if a place,organisation boasts a good feature,it has that good featureszczycić się (np. zabytkami, atrakcjami miejskimi)
rake(n)=a gardening tool with a row of metal teeth at the end of long handlegrabie
punitive(adj)=punitive actions,measures are intended to punish someonekarny
christen(v)=to invent a name for someone because it describes them wellnadawać imię (np. statkowi)
coil(v)=to wind or twist into a series of rings,or to make something do thiszwój,kłąb (np. liny), pukiel
squint(v)=to look at sth with your eyes partly closed in order to see it betterzmrużyć oczy,zezować
gormless(adj)=stupid especially in apperancegłupi, tępy
cognitive(adj)=related to the process of knowing,understanding, and learning sthpoznawczy, kognitywny
shroud(v)=to hide or cover sthukrywać (kogoś), przykrywać (kogoś czymś)
masticate(v)=to chewżuć
trying(adj)=annoying or difficult in a way that makes y feel woried,tiredmęczący (o warunkach), irytujący (o sytuacji)
insidious(adj)=an insidious problem spreads gradually without being noticed,caused big harmpozornie niewinny (np. wróg, choroba)
overwhelming(adj)=having a great effect on you and makes you feel confusedprzytłaczający, przygniatający
diffident(adj)=shy and unwilling to make people notice you or talk to younieśmiały, niepewny siebie
relegate(v phr)=to give sb or sth a less important position than beforedegradować, przenosić (na niższe stanowisko)
pore over sth=to read/look at sth very carefully for long timeślęczeć nad czymś, studiować coś uważnie (np. mapę)
decadentchylący się ku upadkowi,spadkowy
expellwydalać (ucznia ze szkoły, członka z organizacji)
suspendzawieszać(kogoś w obowiązkach)
degreestopień naukowy
diplomadyplom,dyplomowy
cramwkuwać (np. do egzaminu)
reviseowtarzać materiał (przygotowując się do egzaminu)
competitionzawody
trialpróba, test
subjectsprzedmioty w szkole
thememotyw przewodni (np. książki)
emit(machine emit a strange noise)wydawać (np. okrzyk, jęk)
ejectwypuszczać, wyrzucać, wybuchnąć
discharge(from army with full honours after being wounded in battle)wypis (np. ze szpitala),zwolnić (np z wojska)
imbue(her students with love of a literature)wpajać, przepajać
impartprzekazywać (np. wiedzę),nadawać (np. atmosfery)
instilwpoić, wpajać (np. szacunek, dumę)
insertwkładać(np. monętę),wsawiać
rebuffeodrzucenie (propozycji), niegrzeczna odmowa (prośby)
refuteobalać (teorię), wykazać fałszywość (założeń)
evadeunikać czegoś(np.pytań)
evokeprzywoływać, (np. wspomnienia),wywoływać(np.uśmiech)
extortwydrzeć coś komuś (np. pieniądze), wymusić siłą/przez szantaż
extol/extolledwychwalać coś, wywyższać coś ponad coś innego
adoptprzyjąć, przyjmować (np. zasady, postawę)
assertbronić (swoich praw, twierdzić(coś)
formative (eg. f. years)kształtujące (np.lata)
thorough (eg.th. grounding of Mathematics)szczególowo, dogłębnie
brokenv( a broken man)załamany, zdewastowany
incorrigible (incorrigible liar)niepoprawny (np. kłamca)
lasting (eg. lasting satisfaction)trwały, niezatarty (np. wrażenie, efekt)
nosey (nosey-parker)wścibski, wścibska osoba
stuffed shirtformalista, osoba nadęta, nudziarz
smart aleckmądrala
live wireenergiczna osoba
armchair critickrytykant (osoba krytykująca w sposób nieuprawiony)
soft/easy touchosoba, którą łatwo naciągnąć
fair weather friendfałszywy przyjaciel, przyjaciel w dobrych czasach
wet blanketmalkotent (osoba, która jest wiecznie z czegoś niezadowolona)
run somebody to the ground/earth=succeeded in findingwykopać kogoś spod ziemi (znaleźć kogoś po długich poszukiwaniach)
run away with the notion/idea=(don't think that you can get away with relaxing)wydawać się, odchodzić z mylnym wrażeniem
run counter to=(is the opposite to what i've been taught)być sprzeczne z czymś
blood run cold =be terrifiedścinać krew w żyłach/mrozić krew w żyłach
run riot=behaving in an uncontrolled wayszaleć
Light:1 gleam,2 glint,3 glow,4 sparkle,5 twinkle,6 wink:1 promyk,2 błysk, 3 poświata/blask,4 skrzyć,5-6 migotać
Water:1 drip,2 gush,3 pour,4 spill,5 sprinkle,6 trickle:1 kapie,2 tryska,3 wylewa się,4 rozlewać się,5 zrosić,6 cieknąć/kapać
assuming (assuming that I pass the exam)przyjmując, zakładając
to put to better uselepiej spożytkować
overdue (eg. inspection of school is long overdue)opóźniony, zaległy, przeterminowany
help outpomagać, służyć pomocą
refrain( from running in corridor)pohamować (się), powstrzymać się (przed zrobieniem czegoś)
shout (shouted me down)zakrzyczeć kogoś (tak że nie słychać, co mówi)
dependent(on his getting top grades in school)osoba zależna (od czegoś/na czyimś utrzymaniu)
incentive (to makes us work harer)bodziec, motywacja, zachęta
incitementnamowa, podburzanie, podżeganie
provision (for disabled in school)zaopatrywać,świadczenie, dostarczanie
assistancewsparcie (np. finansowe), pomoc (w czymś)
advanced on (he froze in horror when teacher advanced on him)podchodzć,iść w kierunku
run through (she ran througha range od adjectives)powtarzać coś,przebiegać przez coś (wzrokiem)
turn back on( turning backs on traditional subjects as Latin in favour of trendy options))odchodzić od, mniej interesować sie czymś
glare atgniewnie spojrzeć na coś
reliant on (too reliant on dictionaries)polegający (na kimś lub na czymś), zależny (od kogoś lub czegoś)
pays off in (hard work often pays off in the long run)opłaca się (tu-na dłuższą metę)
impact on (a major impact on learning)odbiło się na czymś, wpływ na coś
gift in ( a gift in the spirit of friendship)mieć dar w czymś (?)
by any meansw żaden sposób, bynajmniej