wordki.pl - nauka słówek
Angielski 3
autor: Lubo
keep kept kepttrzymać
know knew knownwiedzieć
lay laid laidkłaść, położyć
learn learnt learntuczyć śię
leave left leftzostawiać, wyjeżdżać
lend lent lentpożyczać
let let letpozwalać
lie lay lainleżeć, kłaść się
light lit litzapalać (się)
lose lost lostgubić, tracić
make made maderobić
mean meant meantznaczyć
meet met metspotykać
pay paid paidpłacić
put put putkłaść
read read readczytać
ride rode riddenjechać
ring rang rungdzwonić, telefonować
rise rose risenwzrastać, wschodzić
run ran runbiegać