wordki.pl - nauka słówek
Czasowniki nieregularne
autor: Lubo
be was were beenbyć
beat beat beatenbić
become became becomestawać się
begin began begunzaczynać
bet bet bet or bettedzakładać się
bite bit bittengryżć
blow blew blowndmuchać wiać
break broke brokenpsuć się, łamać
bring brought broughtprzynosić
build built builtbudować
burn burnt burntpalić się
burst burst burstpękać, rozerwać (się)
buy bought boughtkupować
catch caught caughtłapać
choose chose chosenwybierać
come came comeprzychodzić
cost cost costkosztować
cut cut cutciąć
do did done make made maderobić
draw drew drawnrysować
dream dreamt dreamtśnić , marzyć
drink drank drunkpić
drive drove drivenprowadzić samochód
eat ate eatenjeść
fall fell fallenspadać
feed fed fedkarmić
feel felt feltczuć
fight fought foughtwalczyć
find found foundznajdować
fly flew flownlatać
forget forgot forgottenzapominać
give gave givendawać
go went goneiść, jechać
grow grew grownrosnąć, hodować
have had hadmieć
hear heard heardsłyszeć
hide hid hiddenchować
hit hit hituderzać
hold held held keep kept kepttrzymać
hurt hurt hurtranić
know knew knownwiedzieć
lay laid laidkłaść, położyć
learn learnt learntuczyć śię
leave left leftzostawiać, wyjeżdżać
lend lent lentpożyczać
let let letpozwalać
lie lay lainleżeć, kłaść się
light lit litzapalać (się)
lose lost lostgubić, tracić
mean meant meantznaczyć
meet met metspotykać
pay paid paidpłacić
put put putkłaść
read read readczytać
ride rode riddenjechać
ring rang rungdzwonić, telefonować
rise rose risenwzrastać, wschodzić
run ran runbiegać
say said saidmówić, powiedzieć
see saw seenwidzieć
sell sold soldsprzedawać
send sent sentwysyłać
shake shook shakentrząść się
shine shone shoneświecić błyszczeć
shoot shot shotstrzelać
show showed shownpokazywać
shut shut shutzamykać
sing sang sungśpiewać
sit sat satsiadać
sleep slept sleptspać
smell smelled smelledwąchać, pachnieć
speak spoke spokenmówić
spell spelled spelledliterować
spend spent spentspędzać, wydawać
stand stood stoodstać
steal stole stolenkraść
sweep swept sweptzamiatać
swim swam swumpływać
take took takenbrać
teach taught taughtuczyć kogoś
tear tore torndrzeć, rwać
tell told toldpowiedzieć
think thought thoughtmyśleć sądzić
throw threw thrownrzucać
understand understood understoodrozumieć
wake woke wokenbudzić się
wear wore wornnosić (ubranie)
win won wonwygrywać
write wrote writtenpisać