wordki.pl - nauka słówek
CZŁOWIEK (charakter)
autor: PjP112
charactercharakter
bad-temperedo złym usposobieniu
good-temperedo dobrym usposobieniu
big-headedzarozumiały
easy-goingsympatyczny, o swobodnym usposobieniu
generoushojny
greedychciwy, łakomy
grumpyzrzędliwy, naburmuszony
honestuczciwy
dishonestnieuczciwy
kindmiły
unkindniemiły
loyallojalny
meanskąpy, też: złośliwy
modestskromny
moodyhumorzast
patientcierpliwy
impatientniecierpliwy
politeuprzejmy
rudeniegrzeczny, chamski
sensiblerozsądny
tidyschludny, porządny
untidynieporządny
feelingsuczucia
emotionsemocje
amazedzdumiony, zaskoczony
annoyedpoirytowany, zdenerwowany
disappointedrozczarowany
drawrysować