wordki.pl - nauka słówek
adam czas przyszły - going to
autor: daraw
J'm going toja zamierzam
you are going toty zamierzasz
It is going toono zamierza
he is going toon zamierza
she is going toona zamierza
we going tomy zamierzamy
you are going towy zamierzacie
they are going tooni zamierzają