wordki.pl - nauka słówek
Biedronka
autor: AngelA
alternations to the contractzmiany w umowie
arbitrationarbitraż
assignement & transfer of rightscesja praw
body of the agreementbudowa umowy
change in circumstanceszmiana okoliczności
conditions precedentwarunki zawieszające/wykorzystania
confidentialitypoufność
costs & expenseskoszty i wydatki
covenantspostanowienia, zobowiązania
defaultnaruszenie postanowień umowy
definitions & interpretationsdefinicje i interpretacje
Duration (Term)/ Termination (Cancellation)czas trwania umowy/rozwiązanie/wypowiedzenie umowy
entire agreementcałość umowy
events of defaultprzypadki naruszenia
final provisionspostanowienia końcowe
Force majeure/ acts of Godsiła wyższa
governing law & jurisdictionprawo właściwe/obowiązujące i jurysdykcja/właściwość sądu
in witness whereofna dowód powyższego
indemnity/indemnitiesodszkodowanie
languagejęzyk umowy
miscellaneouspostanowienia różne
money launderingpranie brudnych pieniędzy
no competitionzakaz konkurencji