wordki.pl - nauka słówek
Biedronka 2
autor: AngelA
no partnershipniestanowienie spółki
noticeszawiadomienia
performance of the servicesświadczenie usług
preamblepreambuła
remediesśrodki zaradcze/prawne
representations and warrantiesoświadczenia i zapewnienia/rękojmia
scheduleswykazy
appendicesaneksy
exhibitsdowody rzeczowe
attachmentszałączniki
deliverydoręczenia
correspondencekorespondencja
severabilityrozdzielność postanowień
statutory obligationszobowiązania ustawowe
scope of agreementzakres umowy
successionnastępstwo
terminateprzerwać
rescindunieważniać, anulować=terminate
exercised its discretiondziałać w ramach swych kompetencji
award damages in lieu ofprzyznać odszkodowanie w następstwie
enter into/conclude/signpodpisać, zawirać umowę
subsistedutrzymany ( w mocy)
in compliance withzgodnie z..
remedy a defectnaprawić wadę
recover sb's consequential losszrekompensować szkodę wtórną