wordki.pl - nauka słówek
transformacje vol I
autor: gilraen
come up withwpaść na pomysł
happen tojeżeli przypadkiem będziesz coś robił
be accused ofbyć oskarżonym o
as it may bejak może się wydawać
despite the fact thatpomimo faktu że
be taken abackbyć zaskoczonym
highly likelybardzo prawdopodobne
a disregard forpogarda wobec
place the blame onkłaść wine na
advice againstdoradzać by coś nie robić
benefit (a lot) fromczerpać korzyść z
be on the point ofbe about to
insist on -ingnalegać na
sth will mean sthcoś będzie oznaczało coś
object to sth/sbsprzeciwiać się czemuś
be put down tozłożyć winę
be detrimental toszkodliwy dla
be worth sb's while/be worth-whilebyć wartym
there is little doubtprawie nie ma wątpliwości
in the absence ofw związku z brakiem
there was no mistaking sthnie ma mowy o pomyłce czy coś
aquaint oneself withzapoznać się z
sound asleepzapaść w głęboki sen
try one's utmost tostarać się bardzo
get out of the habit ofprzestać coś robić
be fraught dangerfull of danger
have nothing butmieć nic oprócz
there is no denyingnie można zaprzeczyć
uncertain serviceappalling service
be in sb's interest tobyć w czyimś interesie
the refusal ofodmowa czegoś
show an improvement onwykazywać postęp
fail to do sthnie zrobić czegoś
cast light onrzucać światło na
commit oneself to do sthzobowiązać się do zrobienia czegoś
high/low chancesduże/małe szanse