wordki.pl - nauka słówek
transformacje vol II
autor: gilraen
there is no such .... as .....nie ma czegoś takiego jak
keep record ofzapisywać coś
be familiar withznać coś
realization ofuświadomienie
be inclined tohave the habit of
at short noticekrótko przed czymś
forgive sb for doing sthprzebaczyć komuś coś
on understanding withrozumiejąc że
be at riskbyć w ryzyku
make allowances forwziąć coś pod uwagę
highly unlikelywysoce nieprawdopodobne
I don't wishI don't want to
set on firepodpalić
sth found its way to sbcoś znalazło swoją drogę
of sb's own accordz własnej woli
there is no comparison betweennie ma porównania między
lose interest instracić zainteresowanie
be worthy ofbyć wartym czegoś
be in the mood formieć nastrój do czegoś
take the exception topoczuć się urażonym czymś
reach the pointosiągnąć punkt krytyczny
hold no fear fornie bać się
lose hope ofstracić nadzieję
it's matter of time beforeto kwestia czasu zanim
go from strenght to strenghtosiągać sukcesy
shout at the top of one's lungskrzyczeć na cały głos
escape one's noticeumknąć czyjeś uwadze
be on a parstać na równi z
attempt atpróba w
all manner of sthwiele rodzajów czegoś
be in a position to do sthbyć w stanie coś zrobić