wordki.pl - nauka słówek
transformacje vol III
autor: gilraen
it wasn't so much sth as sthnie tyle coś a coś...
hold sb responsible forpociągnąć kogoś do odpowiedzialności
there is no question of sb beingit definitely won't happen
remain on good terms withutrzymywać dobre relacje z
come what mayniech się dzieje co chce
go down well with sthzostać dobrze przyjętym
persist in doing sthnie ustępować
to the best of my knowledgeas far as I'm concerned
go off the ideaporzucić pomysł
do sb any goodnie zrobić komuś dobrze xD
on only one occasion + inwersjatylko raz
put sb outnarażać kogoś na niedogodności
have the good fortune tomieć szczęście
at sb's insistance thatna czyjeś naleganie
anything + but + adjabsolutely not
bear no resemblance tow ogóle nie przypominać
fetch upcena idzie w góre
sharp increasenagły wzrost
tightly controlledściśle kontrolowany
coupled withw połączeniu z
under licencez licencją
prices were sent to record levelsrekordowa suma
indulgence ofpobłażanie czegoś
pale shadow ofblady cień
generous numbershojna suma
settled wayobrana ścieżka życiowa
in short supplytrudno dostępne
one in fourjeden na cztery
on dutyna służbie
spring uppojawiać się jak grzyby po deszczu
income fromdochód z
reduce sb to tearsdoprowadzać kogoś do płaczu