wordki.pl - nauka słówek
prawnicze
autor: martaa34
bill to the contract for specific workrachunek do umowy o dzielo
personal data of taxpayer/taxpayer's personal datadane podatnika
mother's first nameimie matki
date and place of birthdata i miejsce ur
National Identification Numbernr PESEL
middle namedrugie imie
last/second nametrzecie imie
taxpayer's Identification numberNIP
commune/district/residencegmina/dzielnica
countypowiat
voivodshipwojewodztwo
house numbernr domu
flat numberlokal
postcodekod pocztowy
localitymiejscowosc
bill dated/bill as of ... (date)rachunek z dnia
contractorwykonawca
ordererzamawiajacy
located at/in ... streetz siedziba w ... przy ulicy
for the perfomed workza wykonanie czynnosci
pursuant to/in line with/according to/as described/as stipulated contractzgodnie z umowa
gross amountkwota rachunku brutto
tax deductiblekoszty uzyskania przychodu
taxible basepodstawa opodatkowania
tax pre-payment/pre-paid count taxzaliczka na podatek dochodowy
amount payablekwota do wyplaty
sayslownie
I've received the said amountwymieniona kwote otrzymalem
signaturepodpis