wordki.pl - nauka słówek
biedronka 3
autorzy: sylwiaa, ...
legal relationsstosunki prawne
partiesstrony umowy
unilateraljednostronny
bilateralobustronny
legally boundprawnie wiążące/ zobowiązane
presumptionsprzesłanki
settlement of disputesprocedury rozwiązywania sporów
herewithniniejszym
hereoftego (aktu, podpisu)
binding arbitrationwiążący arbitraż
abideprzestrzegać
hereinabovepowyżej
abjurewyprzeć się
non-disclosurenieujawnianie informacji
knowinglyświadomie
bona fidew dobrej wierze
heretow tej sprawie
in laww świetle prawa
breach of contractzłamanie umowy
liabilityodpowiedzialność prawna
under a contractna mocy niniejszej umowy
hold inf in confidencetrzymać inf w tajemnicy
abetpodżegać, nakłaniać
non-disclosurenie ujawnianie informacji
discloseujawniać inf
pursuant to sthzgodnie z czymś
mutual assentobopólna zgoda
considerationwynagrodzenie, opłata
forbearancepobłażliwość
enter into bargainwchodzić w układ
offereeadresat oferty
offeroroferent
retain the lawzachować prawo
deem to beuznany za
legally enforceableprawnie wymagalny/wykonywalny
monthly allowancecomiesięczne świadczenie
amicablyugodowo
draw up a documentsporządzić dokument