wordki.pl - nauka słówek
Glossary - Contract of Employment
autor: aviete
accomodationzakwaterowanie
allowancezasiłek, ulga
annual leaveurlop wypoczynkowy
commencementrozpoczęcie
clothingubiór
deductions from renumerationpotrącenia z wynagrodzenia
employerpracodawca
employeepracownik
to entitleupoważniać
family responsibility leaveurlop okolicznościowy
job descriptionopis stanowiska
a leave cyclecykl rozliczeniowy urlopu
maternity leaveurlop macierzyński
meal intervalsprzerwy na posiłek
normal working hoursstandardowe godziny pracy
overtimenadgodziny
permissionzezwolenie, pozwolenie
place of workmiejsce pracy
prior arrangementwcześniejsze uzgodnienie
public holidaysdni ustawowo wolne od pracy
renumerationwynagrodzenie
termination of employmentrozwiązanie umowy o pracę
to terminate the agreementrozwiązać umowę, odstąpić od umowy
Sunday workpraca w niedzielę
sick leaveurlop zdrowotny/ zwolnienie chorobowe
wagewynagrodzenie
payment in kindwynagrodzenie w naturze
reviewdokonac przeglądu
to be entitled toprzysługuje komuś prawo do
deductdokonywać potrąceń
deductionspotrącenia
property of the employerwłasność pracodawcy
generaltu: postanowienia ogólne
validważne, wiążące
thus done and signedsporządzono i podpisano
witnessświadek
notifypowiadomić