wordki.pl - nauka słówek
czasowniki nieregularne 1
autor: kropaa
arise-arose-arisenwstawać, powstawać, narastać
awake-awoke-awokenbudzić (się), nie spać
be-was,were-beenbyć, znajdować się, odbywać się
bear-bore-bornenosić (np. czyjeś imię), dźwigać, znosić
beat-beat-beaten,beatbić, uderzać, rozbijać
become-became-becomezostać, stać się
befall-befell-befallenprzytrafiać się, przydarzać się
beget-begot-begottenpłodzić, rodzić, powodować
begin-began-begunrozpoczynać, zaczynać (się), powstawać, mieć początek
bend-bent-bentskręcać, zginać się, uginać (się)
beseech-besought--besoughtbłagać
beset-beset-besetosaczać