wordki.pl - nauka słówek
BIEDRONKA - EMPLOYMENT CONTRACT
autor: gilraen
zakres odpowiedzialnościscope of responsibilities
zatrudniony na stanowiskuemployed as
zatrudniony na stanowiskuengaged as
zatrudniony na stanowiskuin the capacity of
zakres obowiązkówobligations
zakres obowiązkówjob description
rozwiązanie umowy podlega przepisom polskiego Kodeksu PracyThe termination of the contract is subject to the regulations of the Polish Labour Code
okres wypowiedzeniaperiod of notice/ notice period
stanowiło naurszenia postanowień dotyczących działalnościviolate/infringe concerning the provisions of the activity
w oparciu oin virtue of
w oparciu oon the basis of
wyznaczonych (obowiązków)assigned duties
możliwie jak najlepiej wykorzystując swoje umiejętności zawodoweto the best of his ability by applying his proffesional skills
przestrzegać przepisów obowiązujących w miejscu pracyobey/comply with regulations in the workplace
zmiany w prawie podatkowymtax law changes
zwiększone obciążenie podatkoweincreased tax burden/changes
rewaloryzacjaadjustment
urlopleave
urlop zgodnie z przepisami kodeksu pracyleave in accordance with Labour Code
urlop zgodnie z przepisami kodeksu pracyleave pursuant to Labour Code
urlop zgodnie z przepisami kodeksu pracyleave according to Labour Code
urlop zgodnie z przepisami kodeksu pracyleave as provided for Labor Code