wordki.pl - nauka słówek
Adam transport
autor: daraw
by busautobusem
by carautem
skinarty
by bike/cyclerowerem
by trainpociągiem
by unergroundmetrem
go on foot/walkpieszo☺
by boatstatkiem