wordki.pl - nauka słówek
GRAMATYKA - TEST THREE
autor: gilraen
with a view to + gerundmając coś na względzie
take sb up on offerprzyjąć ofertę, zaakceptować
tempt sb into sthzachęcać kogoś do zrobienia czegoś
chucklechichotać po cichu
in the absence ofw wyniku braku
scarcity ofshortage of
it wasn't for want of tryingprzynajmniej były starania
shrinkskurczyć się (np. w praniu)
be in attendance (at)być obecnym
resort to sthuciekać się do czegoś, ratować się czymś
come overodnieść zamierzone wrażenie
uppermost problemsproblemy które zajmują całą naszą uwagę
get byradzić sobie finansowo
remedynaprawić (związek)
sth is modelled on sthcoś jest ukształtowane na skutek...
do sth purely for pleasurerobić coś dla czystej przyjemności
pity sbżałować kogoś, współczuć
promising futureobiecująca przyszłość
inquiry into the causezagłębiać się w?
cross one's mindprzejść komuś przez myśl
act confidentlyzachowywać się pewnie
glancezerknąć
show little regard forokazywać mało szacunku wobec
deficiencyniedoskonałość
providedif
as forif it comes to
judging bysądząc po
assumeprzypuszczać, zakładać
considerrozważać
regardbrać pod uwagę