wordki.pl - nauka słówek
GRAMATYKA - TEST FOUR
autor: gilraen
disapprove (of)nie pochwalać
differróżnić się
disputekwestionować
opposesprzeciwiać się
object tosprzeciwiać się
contradictprzeczyć
disagree withnie zgadzać się z czymś
limpkuleć
stumblepotknąć się
amblechodzić wolnym krokiem
sprintbiec sprintem
pace up/down the roomchodzić (nerwowo) w tę i we w tę
creepskradać się
crawlczołgać się
topictemat dyskusji/lekcji
in the case ofw przypadku czegoś
factorczynnik
pointcel
question ofkwestia
aspectstrona, aspekt
themetemat książki/filmu
mildly amusingśrednio śmieszne
be on one's guardto stay alert
pluck up the couragezebrać się na odwagę
make forprzyczyniać się do czegoś
it remains to do sthpozostaje coś zrobić?
conceivewyobrażać sobie coś
in anticipation ofw oczekiwaniu na coś
let oneself in forpostawić siebie w trudnej sytuacji
keep a straight facezachować powagę
discountdyskredytować czyjeś szanse
content oneself withzadowolić się czymś z braku laku
form committeepowołać komisję
move sbprzekonać
with hindsightz perspektywy czasu
look sb upodwiedzić kogoś
professutrzymywać, zapewniać
end conversation abruptlyprzerwać nagle rozmowę