wordki.pl - nauka słówek
Klaudyna7
performancewydajność, wykonanie, osiągnięcie, przedstawienie
achieves its sales targetsosiągać cele sprzedaży
manages its costszarzadzać kosztami
diversity of its workforceróżnorodność siły roboczej (kobiety, mniejszości itp)
safety recordgwarancja bezpieczeństwa (pracy)
risepodwyżka, wzrastać, rosnąć
decreasezmniejszać się, zmniejszanie
remain stablepozostać bez zmian
declinespadek, upadek
enviromental performanceśrodowiskowe osiągnięcia
achieve targetsosiągać cele
manage costszarządzać kosztami
perform welldobrze działać
socially responsiblespołecznie odpowiedzialny
place an orderzłożyć zamówienie
to make an enquiry/to enquire about sthzapytać, złożyć zapytanie
to quote a pricewycenić, ile coś kosztuje
to quotecytować
quotationcyat, wycena
weirddziwne
politically correctpoprawny politycznie
nativity sceneszopka betlejemska
compartmentprzedział, przegroda
brand awarenesspopularność marki
to raise awarenesspodnieść świadomość
inicialsinicjały
old fashionedstaromodny
boost sales, energy, performancezwiększać sprzedaż, energię, wyczyn
fulfillpełnić, zaspokajać potrzebę
to wanderwędrować, włóczyć się, błądzić myślami
enquiryzapytania
expandpowięszyć się, rozwinąć się
rangezakres
to launchwypuszczanie, lansowanie, wystrzelenie
to make sb do sthzmusić kogoś do czegoś
publicityrozgłos, reklama
ad/anadvert, advertisement w skrócie
press adsogłoszenia prasowe
postersplakaty
a commercialreklamy
visual pollution"zanieczyszczenia" krajobrazu
to benefit fromskorzystać z czegoś
replyodpowiedzieć
once-in-a-lifetime chancejedyna szansa w życiu
nonrefundableniezwrotny
cancellation insuranceubezpieczenie od skasowania podróży
venomjad
to interruptprzerywać
to disturbprzeszkadzać
to distractrozpraszać, dekoncentrować
the chairmanprowadzący
to chair a meetingprzewodniczyć zebraniu
to beat around the bushlać wodę
o sum up/ to recappodsumować
assumptionsprzypuszczenie, założenie, objęcie jakiegoś stanowiska
to assumprzypuszczać
a templateszablon
netiquetteetykieta dot zachowania w internecie
vacancywakat
to hesitatewahać się
confidentialpoufny, tajny, konfidencjonalny
to obtainotrzymać, uzyskać, obowiązywać
if you would likegdyby pan zechciał (wyjątek gramatyczny)
referencesreferencje, listy referencyjne
fancyfantazyjny, luksusowy
maintanceutrzymanie
hold an eventzorganizować wydarzenie
reinforce a relationshipwzmocnić relacje
arrange a tripzorganizować wycieczkę
entertain clientszabawiać klientów (zajmować się nimi)
book a venuezarezerwować miejsce
accept an invitationprzyjąć zaproszenie
purposecel, zamiar
host companygoszcząca firma
budgetbudżet, konto
entertainmentrozrywka, biesiada, itp
accomodationzakwaterowanie
stock marketrynek papierów wartościowych
shareudział, akcja (giełda)
Do you fancy going to the pubCzy lubisz chodzić do pubu
Would you like me to give you a lift ?Czy mógłbyś mnie podwieźć?
Shall I get you a glass of wine?Mogę Ci zaproponować kieliszek wina?
hospitablegościnny
hospitality (inhospitality)gościnność (niegościnność)
considerableznaczny, poważny
accuseoskarżać, obwiniać
lackniedobór
trunk, bootbagażnik samochodu
drawersszuflady
In the event..w razie...
beneathpod
announcementogłoszenie
shredderniszczarka
fan, airconditioningwentylator, klimatyzacja
staplerzszywacz
hole punck (houl pancz)dziurkacz
a pilestos, sterta
a cubicleboks w open space
verticle blindsżaluzje
gather, collectzbierać
strokegłaskać
distractionrozkojarzenie
squeezewyciskać
vunerablewrażliwy, podatny na zranienie
outweightbrak równowagi