wordki.pl - nauka słówek
klasa 5 czasowniki nieregularne - Szymon
autor: szymon2004
be was/were beenbyć
break broke brokenzłamać zepsuć się
buy bought boughtkupować
catch caugth caughtłapać
come came comeprzychodzić
do did donerobić
drink drank drunkpić
drive drove drivenjechać
eat ate eatenjeść
fall fell fallenspaść
feel felt feltczuć
find found foundznaleźć
get got gotdostać
give gave givendać
go went goneiść
have had hadmieć
hear heard heardsłyszeć
hurt hurt hurtranić
keep kept kepttrzymać
know knew knownwidzieć
learn learnt learntuczyć
leave left leftzostawić opuszczać
make made madezrobić
meet met metspotykać
put put putpołożyc
read read readczytac
ride rode riddenjeździć
see saw seenwidzieć
send sent sentwysyłać
sing sang sungśpiewać
sit sat satsiedzieć
speak spoke spokenmówić
stand stood stoodstać
swim swam swumpływać
take took takenbrać
teach taught taughtuczyć kogoś
think thought thoughtmyśleć
wear wore wornnosić ubrania
win won wonwygrać
write wrote writtenpisać