wordki.pl - nauka słówek
kl 5 unit 1 lekcja 4 place to live in
autor: kinga11
housedom
flatmieszkanie
city centrecentrum miasta
town centrecentrum miasteczka
suburbsprzedmieścia
villagewioska
the countrywieś
small townmałe miasteczko